MG Comsis specialistai periodiškai atlieka profilaktinius inžinerinių sistemų patikrinimus, vykdo statinio techninės būklės analizę, šalina atsiradusius gedimus.
Inžinerinių sistemų funkcionavimo audito analizė padeda priimti palankiausius sprendimus sistemų subalansavimui mažiausiomis sąnaudomis.
Teikiame pilną visų pastato inžinierinių sistemų techninę priežiūrą.
Atliekamas ir prevencinis darbas, leidžiantis išvengti sudėtingesnių gedimų ir mažinantis kliento sąnaudas.

Siūlome šias pastatų priežiūros paslaugas:

Avarinės tarnybos paslauga

Inžinerinių sistemų defektavimas

Vandentiekio sistemų valdymas

Inžinerinių sistemų priežiūra

Šilumos punktų valdymas

Pastato valdymo sistemų